Nasýl kurulur?

  Nasýl korunur?

 Teklif nasýl alýnýr?

 Yerel olarak nerede satýn alýnýr?

  Ne tür otobüse kurulabilir?

  Koltukla beraber alabilir miyiz?

  Güvenlik onaylýmý?

 Ürün garantisi?

 Sadece otobüs fabrikasýnda mý kurulabilir?

 Görüntuü ve Müzik sistemiyle Televizyon sinyali alabilirmiyim?

 Ekran kolay deforme olur mu?

  IKulaklýk kolayca deforme olur mu yada çalýnabilir mi? 

 


Nasýl kurulur?
 
    Biz otobüs üreticisine(gövde üreticisi / atölye) ürünü kurmak  için bir teknisyen tayin edeceğiz. Eğer koltuk kurulumuyla beraberse,
      biz koltuk üreticisine  gereken alan rezervasyonu için önceden çizimler sunacağız.


Nasil korunur?
    
Bakým personelinize tamamlanmýs bir eðitim kursu verebiliriz. Ayrıca, tüm ürünlerimiz kolay bakım olacak şekilde 
     tasarlanmıştır. Hata oranı çok düşüktür


Teklif nasil alinir?
     Fiyat, koltuk sayýsýna ve kanal sayýsýna baðlýdýr.lütfen gereksinimlerinizi sitedeki listemizin içine doldurun


Yerel olarak nerede satýn alýnýr?
    
Şu anda perakende satış hizmeti sunmuyoruz. Çünkü ürünlerimiz müşteri gereksinimlerini
     karşılamak için özelleştirilmiş durumdadır.Biz en iyi satis sonrası desteği teklif ediyoruz.lütfen bölgenizdeki acenteyle temasa geçiniz.


Ne tür otobüse kurulabilir?
    
Biz ürünlerimizin yeni veya yenilenmiþ otobüslere kurulumunu öneriyoruz .eðer  eski koltukluysa ,biz gerçek koþula uygun
     yeni dizayn ve caliþma yapacaðýz.


Koltukla beraber alabilirmiyiz?
   
Evet ,biz bazý kaltuk firmalarýyla iþbirliði yapiyoruz,eðer ihtiyacýnýz varsa, Daha fazla bilgi almak için
     bizimle temas kurmaktan çekinmeyin.


Guvenlik onaylýmý?
    
CE  marka onaylý.


Ürün garantisi?
    
Biz bütün ürünlerimiz için kurulumdan sonra 1 yýl garanti öneriyoruz.


Televizyonu sadece otobüs fabrikasýnda mý kurabiliriz?

i)  Otobüsün toparlanmasý sýrasýnda lütfen otobüs üreticisine televizyon sistemi kurdurmanýz gerektiði konusunda bilgi verin böylece kablo TV ve koltuk kurulum TV yüklemek için otobüs üreticisi yardımcı olmak için ilgili bilgileri  verebiliriz.

ii)  Sipariþlerinizi doðrudan bizede yapabilirsiniz,kurulum yeri müþteri tarafindan seçilebilir.


Görüntü ve müzik sistemiyle  TV sinyali alabilir miyim?

i)   Evet, TV sinyali alabilirsiniz, çünkü ev Televizyonuna  benzer tasarlanmıştır. Otobüs hareketli bir platform olduğundan; sizin, dijital TV set üstü kutusu gibi özel donanımları yüklemeniz gerekir.

ii)  Lütfen not alın, dijital TV set üstü alıcısi kutusunun,yerel TV Şirketi tarafından desteklenmelidir. 


Ekran kolay deforme olur mu?

Biz transit otobüsre göre tasarým yaptýk.Örneðin  dýþ kuvvetlerden kaçýnmak için ekrana anti-patlama camini sararak kurulum yaptýk, bu yüzden ekraný normal koþullar altýnda kýrmak kolay deðildir.Ayrýca dýþ kapaðý güçlendirdik ve emniyeti düþündüðümüz için keskin acýlý bir tasarým yapmadýk.


Kulaklýk kolayca deforme olur mu yada calýnabilir mi?

Şu anda, bazı müşterilerimiz tek  kullanımlık kulaklık kullanıyor fakat ses kalitesi çok ideal değil, bazı kullanıcılarımız kulaklığı araca koymayı tercih ediyor ve yolculuk bittiğinde yolcudan kulaklığı  geri alıyor.
 

 

  SETTINGS
OK